Varför ska man rengöra hängrännor?

Att ha full med löv och annat skräp i hängrännorna stoppar upp vattenflödet.
Det innebär i korta drag att hängrännan blir husets fiende.
En full hängränna fyller inte sin funktion och leder bort vattnet utan kan leda till fuktskador på fasad. Vid kallare klimat så fryser isen och spräcker hängrännan eller i värsta fall även delar av tak eller fasad.

 

Vi har samlat lite matnyttig information och länkar:

Anticimex: 

”Att upptäcka en vattenskada framåt vårkanten är varken kul eller billigt. Att rensa hängrännor och stuprör är därför en av de viktigaste förberedelserna du som husägare kan göra inför vintern.” Läs mer.

Svenska Dagbladet:

Vattenskador är svåra att förebygga eftersom vatten har en förmåga att tränga sig igenom såväl lister som väggar och golv. Men det går. Här listar SvD de tio bästa sätten för att undvika… Läs mer.

SVT:

”Hantverkare erbjöd sig rensa hängrännor – misstänks ha gjort hål i taket.” Läs mer. – Rena Rännor går aldrig på tak utan löser allt från marken och lägger ingen vikt på tak eller rännor.

Villatak Experten:

Hängrännorna och stuprören utgör ett viktigt skydd för hela huset, i och med att de samlar upp och leder bort vatten från taket och fasaden. På grund av sitt läge och funktion är de naturligtvis också en väldigt utsatt del av huset, som kräver regelbunden översyn och underhåll. Om du inte rensar dina hängrännor då och då kommer huset att bli lidande.

”Du bör rensa och rengöra dina hängrännor åtminstone två gånger om året, en gång på hösten för att ta bort alla löv som fallit från träden, och sedan en gång på våren, för att bli av med allt skräp som samlats där under vintern”

Läs mer.